De Rush website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van deze site. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en accepteert. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Sporthal de Stigt, 
Kapelstraat 100, 5401 EC UDEN

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van Rush wil haar (jeugd)spelers en vrijwilligers  een omgeving bieden, waarin men op een prettige wijze kan sporten en zich kan inzetten voor de vereniging. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Grensoverschrijdend gedrag verstoort dit.

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

WAT ALS IK ERMEE TE MAKEN KRIJG

Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen die sportieve plek te creëren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we in de sport voor je klaar om je te helpen.

Je maakt eerst een melding bij het bestuur van je vereniging. Als je dat niet prettig vindt mag je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Als laatste optie is het nog mogelijk een melding anoniem te doen. Dit kan bij de NBB, via SpeakUp NBB, of bij het Centrum Veilige Sport Nederland via SpeakUp CVSN. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Zie voor meer informatie over een melding of klacht indienen, de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

WAT DOET EEN VERTROUWENSPERSOON

Om te beginnen luisteren naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar de verschillende mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alles wat je vertelt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets mee wat je niet wilt.
Kortom de vertrouwenspersoon is een klankbord bij wie je jouw probleem of klacht kunt bespreken. Vervolgens kan de vertrouwenspersoon je adviseren over eventuele te nemen stappen.

Kijk voor de vertrouwenscontactpersoon NBB op: https://www.basketball.nl/basketball/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon/

  • Laatste update op .

Let's Play Basketball

Copyright © 2020 Basketbalvereniging Rush. Alle rechten voorbehouden.
Designed by InAspire BV.