De Rush website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van deze site. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en accepteert. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Sporthal de Stigt, 
Kapelstraat 100, 5401 EC UDEN

Wat leuk dat je lid wilt worden! Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Procedure om lid te worden

1.  Voordat je lid wordt mag je eerst drie proeftrainingen meedoen. Pas daarna beslis je of je lid wilt worden bij BV Rush. Kijk even op deze site of neem contact op met de Technische Commissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om na te gaan bij welk team je wordt ingedeeld en op welke tijd het team traint.
De leden van de TC lichten dan ook de betreffende trainer in.

2. Je vult het digitale aanmeldformulier hieronder in. Zodra je alles hebt doorlopen krijg je een e-mailbevestiging dat we het hebben ontvangen.
Lukt het niet om het via de website aan te melden, vraag ons dan om je te helpen. Samen kunnen we het invullen als je dat prettiger vindt.

3. Om competitie te spelen dien je een Rush tenue te bestellen. Dit kan door op de site op de home-pagina aan de rechter kant op ‘Rush tenue bestellen? Bestel hem door hier te klikken.

4. Met onmiddellijke ingang mag je mee trainen. Samen met de trainer/coach en in overleg met de Technische Commissie wordt bepaald wanneer je in de competitie start.

Contributie en Voorwaarden Lidmaatschap

Contributie per ½ jaar:

  • leeftijd t/m 12 jaar € 111,- per ½ jaar voor spelende leden
  • leeftijd 13 t/m € 120,- per ½ jaar voor spelende leden
  • vanaf 19 jaar € 147,- per ½ jaar voor spelende leden
  • vanaf 19 jaar € 117,- per ½ jaar voor recreanten

(Gast) Recreanten € 5,50 per trainingsavond.

Contributie zal, via machtiging, automatisch per half jaar vooruit worden afgeschreven. Dit zal plaats vinden op 26 januari en op 26 juli.

Onterechte storneringen, ook die in geval van onvoldoende saldo, worden beboet met € 15,- administratiekosten.

Bij toetreding als lid is een inschrijfgeld van € 6,- verschuldigd ter dekking van administratiekosten. U bent verplicht minimaal één jaar lid te blijven van de vereniging. Jeugdleden zijn verplicht competitie te spelen.

Tijdens ziekte en blessure (langer dan 4 weken) is men geen contributie verschuldigd indien men dit zelf gemeld heeft aan de penningmeester. Over de vakantiemaanden is men ook contributie verschuldigd.
(info: penningmeester Jos van Lanen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Voorwaarden Lidmaatschap:
Ieder lid is verplicht te verschijnen bij wedstrijden en trainingen waarvoor hij op een of andere wijze is uitgenodigd. Bij wedstrijden is men verplicht te verschijnen in het officiële Rush tenue van de vereniging.

Na inlevering van het aanmeldingsformulier dient tevens het bestelformulier RUSH TENUE ingeleverd te worden. Nadat het bedrag van € 57,50 is bijgeschreven op IBAN NL34INGB0002006241 t.n.v. BV Rush onder vermelding van “tenue zoon/dochter”, wordt het tenue besteld.

Indien leden verhinderd zijn deel te nemen aan trainingen of wedstrijden dienen zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 dagen voor de training of wedstrijd, de trainer of coach op deugdelijke wijze in kennis te stellen van hen niet verschijnen.

Alle leden vanaf de leeftijdscategorie U14 zijn verplicht taken te verrichten binnen de vereniging zoals scheidsrechter en/of tafelbezetting bij wedstrijden zoals aangegeven in het wedstrijdprogramma.

Ieder lid is verplicht de door hem of haar aangebrachte schade aan eigendommen van de vereniging of aan bij de vereniging in gebruik zijnde eigendommen van derden te vergoeden.

Beëindiging Lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap, dient 1 maand voor verstrijken van halfjaarlijkse periode plaats te vinden. Indien opzegging te laat plaatsvindt zal er geen verrekening zijn van de reeds afgeschreven contributie, over de eerstvolgende periode. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie.

Royement vindt plaats door het bestuur indien een lid, na schriftelijke aanmaning door het bestuur, 3 maanden of meer nalatig is in het voldoen aan zijn of haar geldelijke verplichtingen, of indien het lid de belangen van de vereniging in woord en/of daad heeft geschaad.

Let op:
Het aanmeldingsformulier is tevens de machtiging en dient dus ondertekend te worden door degene die tekenbevoegdheid heeft voor het ingevulde rekeningnummer.

Aanmeldformulier BV RUSH

Gegevensbescherming - AVG

In het kader van AVG zijn wij verplicht te vragen wanneer je lid wilt worden van basketbalvereniging Rush, om akkoord te gaan en toestemming te geven om jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor administratieve doeleinden.

Daarnaast willen we je er op wijzen dat er (team)foto’s en video’s gemaakt kunnen worden die mogelijk digitaal geuit worden op de Rush website of Rush-uitingen in de krant of op Social Media.

Voor een vereniging en haar (wisselende) vrijwilligers is het onmogelijk om deze persoonlijke keuzes te allen tijde te waarborgen.
We vragen je nadrukkelijk naast het geven van de toestemming in dit formulier, dit -indien van toepassing -
tijdens evenementen zelf te melden, zodat er rekening gehouden wordt met jouw privacy wensen.
Alle velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
Sleep en drop bestanden hier of Browse
Voor aanmelding bij de bond hebben wij een pasfoto van je nodig (format .jpg, .jpeg, .png, .gif). Vanwege privacyredenen wordt deze foto wordt na 30 dagen automatisch van onze server verwijderd.
Ben je lid of al eerder lid geweest van een andere basketbalvereniging? Zo ja, welke?
Indien je lid bent geweest bij een andere vereniging, ben je dan in bezit van een schuldvrijverklaring?
Sleep en drop bestanden hier of Browse
Mocht je in bezit zijn van een schuldvrijverklaring dan kun je dit document (.jpg, .png, .pdf) hier uploaden.
Ga je akkoord en geef je toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor administratieve doeleinden én voor digitale uitingen voor promotie via de officiële Rushkanalen zoals de website en de Rush Facebookpagina?
Voor de financiële administratie, zoals de automatische incasso van de contributie, vragen wij de onderste gegevens zorgvuldig in te vullen.
Hierbij ga ik akkoord en machtig ik BV RUSH voor het incasseren van de contributie

Let's Play Basketball

Copyright © 2020 Basketbalvereniging Rush. Alle rechten voorbehouden.
Designed by InAspire BV.